Badebro i Tåge

Depression

Depression kan være en invaliderende tilstand. Det kan alle, som har prøvet det, bekræfte.

Jeg møder i min klinik mange nuancer af depression. De vil ikke alle blive betegnet som egentlige depressioner, men kan være ubehagelige i sig selv.

I Danmark bliver depressioner officielt diagnosticeret efter det såkaldte ICD-10 system, som du kan læse mere om her.

Hos lægen eller psykiateren møder man som regel et spørgeskema, der indeholder en række af de kriterier, som det officielle diagnosesystem benytter.

Det handler bl.a. om varighed, graden af nedtrykthed og om forskellige former for ledsagesymptomer.

Hos mig bliver du ikke mødt af et skema, men derimod af menneskelig varme og nærvær. Officielt er der forskellige forklaringer, som varierer afhængig af hvor man læser. Men generelt tales der om biologiske årsager, udefrakommende årsager som stress og traumer og arvelige forhold. Se eksempelvis på sundhed.dk.

Min erfaring er at der under terapien ofte spontant dukker erfaringer og erkendelser op, der er knyttet til hele ens opvækst. Det kan være den tidlige  barndom, også førsprogligt. Ofte vil det dog være erindringer fra en senere alder, der dukker op.

Men ligeså vigtigt er det at se på nutiden. Hvordan manifesterer de emotioner sig i hverdagen? Hvilke nøglesituationer udløser dem? Hvordan påvirkes man i forskellige situationer.

Den måde jeg arbejder med depression eller depressive tilstande er inspireret fra mange forskellige kilder f.eks Irvin Yalom, Emmy Van Deurzen, Emmy Gut.

Den grundlæggende præmis er altid den forsåvidt banale: Over skyerne er himlen altid blå. Men det er ikke bare en dum floskel. Mange situationer i terapien kan bekræfte dette.

Når først de vanskelige tilstand er set i øjnene, mødt med venlighed og varme, så viser det sig forbløffende ofte at sorgen, tungheden forsvinder som dug for solen.

Det er naturligvis ikke ensbetydende med, at så er alle problemer løst. Men det er min erfaring at den hjælp til at finde ud i lyset, som terapien dybest set er, gør det lettere også i dagligdagen at finde derhen.

Ofte vil der i terapien dukke mønstre op, måder at reagere på i forskellige situationer, der enten har det med at “trække en ned” eller omvendt støtter processen med at finde ind til glæden og letheden igen.

Min grundlæggende forståelse, som altid bekræftes i terapien er, at der inde bagved alle de svære emotioner altid er kvaliteter som livsmod, glæde, styrke, medfølelse og kreativitet.

Man kan sige, at uanset hvor galt det er gået i ens liv, er kernen altid intakt. Kernen består af kvaliteter, som grundlæggende ikke kan ødelægges, men godt nok forstyrres og forvirres så meget, at det føles som om kvaliteterne ikke er der mere.

I bogen “Mød livet fra kernen” har psykologerne fra Specular skrevet en rigtig god fremstilling af den måde at forstå det menneskelige sind på. I artiklen “Kernen” giver jeg en kortfatte beskrivelse af den måde at forstå kvaliteter og udfordringer på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen er inspireret af Asta Fink og Bob Moore, men går igen hos mange forskellige terapeuter og filosoffer f.eks. den danske filosof K.E. Løgstrup. Men først og fremmest bliver den igen og igen bekræftet i praksis. Når først de vanskelige emotioner er mødt og set, dukker kvaliteterne spontant frem.

Løgstrup kaldte dem for “suveræne livsytringer”. Indenfor mange forskningsgrene er der en stigende erkendelse af hvor grundlæggende en kvalitet som eksempelvis tillid er. Uden tillid kan et samfund ikke hænge sammen. Uden tillid til verden bliver livet trist.

Fælles for alle de vanskelige tilstande, som vi kan opleve som mennesker, er, at de grundlæggende forstyrrer den naturlige adgang til vores kvaliteter. Depressionen opstår efter min erfaring når denne forstyrrelse bliver tilstrækkelig kronisk til at man ikke naturligt finder tilbage til kernen.

Børn lever for en stor dels vedkommende spontant fra deres kerne. Det er meget let at se, når man iagttager børn i spontan leg. Der er ingen anstrengelser for at forstille sig. “What you see is what you get”. Livsenergien flyder helt naturlig ud i leg.

Legen indeholder naturligvis også emotioner såsom angst, vrede, begær (det er min cykel) og andre.  Men børn danser ubesværet ind og ud af disse emotioner. De kommer og går helt naturligt.

Når man oplever en depression er det fordi dette naturlig flow alt for ofte har været afbrudt. Vi lærer gennem mødet med voksenverden desværre også i stigende grad at vi censurere os selv, forstille ros selv for at passe bedre ind i verden.

Det er til en vis grad nødvendigt, men prisen kan blive høj, og i sidste ende kan det koste en depression eller andre vanskelige tilstande konstant at holde sit naturlig udtryk tilbage.

Min opgave som terapeut er at skabe de rette betingelser med varme og nærvær, så klienten tør møde de emotioner, der er, og blive fortrolig med og turde give udtryk for dem. Ofte er det lettere end man tror. Som en klog mand engang sagde “angsten for angsten er værre end angsten selv”.

Jeg oplever gang på gang, at vanskeligheden ved at komme i gang med terapi overskygger det reelle terapeutiske arbejde med at konfrontere vanskelige områder. Altså når man først har taget beslutningen om at gå i terapi, er man allerede godt på vej.

Metoden er, som nævnt under terapi først og fremmest samtale. Det kan være relevant og meget givende at udtrykke føelser ved hjælp af eksempelvis farvekridt. Men det er meget forskelligt hvad den enkelte klient har brug for, og hvad vedkommende finder naturligt.

Som nævnt under terapi kan der indgå såkaldt GIM terapi i forløbet, hvis klienten ønsker det. GIM står for Guided Imagery and Music. Denne metode anvender klassisk musik til at vække indre billeder, følelser og reflektioner. Du kan læse mere om GIM ved at følge linket hér.